Заповед за откриване на тръжни процедури за отдаване под наем на търговски обекти находящи се в град Айтос