Заповед за прекратяване на конкурсна процедура - публикувана на 16.07.2019 г.