Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - м. "Слънчева лъка"