Заповед РД-08-248

Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в регулация.