Заповед РД-08-117 за откриване на тръна процедура за отдаване под наем на сграда кафе аператив, находяща се в градска градина гр.Айтос.

Заповед за откриване на тръна процедура за отдаване под наем на сграда кафе аператив, находяща се в градска градина гр.Айтос.