Заповед за търг за отдаване под наем на общински и училищни земеделски земи