Заповед за търг за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ