Заповед търг за отдаване под наем на помещение в Кметство с. Пирне