Заповед за търг за отдаване под наем на помещение №9 в административна сграда, гр. Айтос