Заповед за търг отдаване под наем на земеделски земи.