Заповед за търг за отдаване под наем на земедлски земи