Заповед за търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в регулация