Заповед за търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост