Заповед за търг за продажба на недвижими имоти - 10 броя.