Заповед за търг за продажба на земеделски земи в местност "Набожната къща" и местност "Кокар бунар"