Заповед за тръжна процедура за отдаване под наем на обществена тоалетна гр. Айтос