Заповед-откриване търг - павилиони на кооперативен пазар10.09.2015г.