Над 30 млн. лв безвъзмездна помощ получава Айтос за Пречиствателна станция по ОП „Околна среда”