Обява за набиране на персонал за длъжност Директор на новопостроена Детска градина на ул.“Отец Паисий“ № 7

Обява за набиране на персонал за длъжност Директор на новопостроена  Детска градина на ул.“Отец Паисий“ № 7 , при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ „до провеждането на конкурс по реда на Наредба № 16 от 1 юли 2022г. за провеждане на конкурси  за заемане на длъжността „Директор“ в държавните и общински институции в системата на предучилищното и училищно образование“.