ОП "Благоустрояване, реновация и реконструкция на стадион УПИ I, кв.50 по плана на гр.Айтос” - 21.09.2016 г.