ОП "Извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции - публикувана на 14.01.2019 г.
Обявление за приключен договор 87 Обявление за приключен договор 86 Обявление за приключен договор 85 Допълнително споразумение П 3 - публикуванo на 15.02.2021 г. Допълнително споразумение П 2 - публикуванo на 15.02.2021 г. Допълнително споразумение П 1 - публикуванo на 15.02.2021 г. Обявление за изменение позиция 3 - публикуванo на 15.02.2021 г. Обявление за изменение позиция 2 - публикуванo на 15.02.2021 г. Обявление за изменение позиция 1 - публикуванo на 15.02.2021 г. Обявление за възложена поръчка - публикуванo на 29.07.2019 г. Договор П 3 - публикуван на 29.07.2019 г. Договор П 2 - публикуван на 29.07.2019 г. Договор П 1 - публикуван на 29.07.2019 г. Решение за класиране - публикуванo на 21.06.2019 г. Доклад - публикуван на 21.06.2019 г. Протокол № 3 - публикуван на 21.06.2019 г. Протокол №2 - публикуван на 21.06.2019 г. Съобщение за отваряне на цени №2 - публикувано на 25.04.2019 г. Съобщение отваряне на цени - публикувано на 22.04.2019 г. Протокол №1 - публикуван 19.03.2019 г. Отговор на запитване № 6 - публикуван на 13.02.2019 г. Отговор на запитване № 5 - публикуван на 11.02.2019 г. Отговор на запитване № 4 - публикуван на 08.02.2019 г. Отговор на запитване № 3 - публикуван на 04.02.2019 г. Отговор на запитване № 2 - публикуван на 31.01.2019 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 28.01.2019 г. ПРОЕКТ ЧУКАРКА ПРОЕКТ МЪГЛЕН ПРОЕКТ КАРАГЕОРГИЕВО Приложение № 3 Ценово предложение Приложение № 2 Техническо предл. Приложение № 1_Опис КС-Чукарка КС-Мъглен КС-Карагеоргиево espd-request Раздел XIII_Проект_на договор Раздел Х_Методика Раздел IX - Техн. спецификация ОП № 3- с Раздел IX -Техн. спецификация ОП № 2-с Раздел IX -Техн. спецификация ОП № 1- с Раздел I-XII_Указания-ВиК Обявление Решение за откриване Титул