ОП "Почистване на локални замърсявания на територията на община Айтос през 2018 г." - публикувана на 02.07.2018 г.