Плащания
Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.03.2020 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.03.2020 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.03.2020 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.03.2020 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.02.220 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.02.2020 Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.02.2020 Консерви - поз.9 - КОВЗС м.02.2020 м.01.2020 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ м.02.2020 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Консерви - поз.9 - КОВЗС м.01.2020 г. Мляко, млечни-поз.8- КОВЗС м.01.2020 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.01.2020 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.01.2020 г. м.12.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.12.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.12.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.12.2019 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.12.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.11.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.11.2019 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.11.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.11.2019 г. м.11.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ м.10.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.10.2019 Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.10.2019 Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.10.2019 Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.09.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.09.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.10.2019 Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.09.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.09.2019 г. м.09.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ м.08.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.08.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.08.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.08.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.08.2019 г. м.07.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.07.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.07.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.07.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.07.2019 г. м.06.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.06.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.06.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.06.2019 г. м.05.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.05.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.05.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.05.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.05.2019 г. м.04.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.04.2019 г. Разл.хранителни-поз.10-КОВЗС м.04.2019 г. Мляко, млечни-поз.8 - КОВЗС м.04.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.04.2019 г. м.03.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.03.2019 г. Разл.хр.продукти-поз.10-КОВЗС м.03.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.03.2019 г. Хляб и хлебни -поз.6 - КОВЗС м.02.2019 г. Разл.хр.продукти-поз.10-КОВЗС м.02.2019 г. Консерви - поз.9 - КОВЗС м.02.2019 г. м.02.2019 П1,2,3,4,5 ОЦСЗУ