ОП „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос, по обособени позиции" - публикувана на 05.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор П 10 - публикувано на 03.06.2020 г. Обявление за приключване на договор П 9 - публикувано на 03.06.2020 г. Обявление за приключване на договор П 8 - публикувано на 03.06.2020 г. Обявление за приключване на договор П 6 - публикувано на 03.06.2020 г. Обявление за приключване на договор Позиция 5 - публикувано на 27.02.2020 г. Обявление за приключване на договор Позиция 4 - публикувано на 27.02.2020 г. Обявление за приключване на договор Позиция 3 - публикувано на 27.02.2020 г. Обявление за приключване на договор Позиция 2 - публикувано на 27.02.2020 г. Обявление за приключване на договор Позиция 1 - публикувано на 27.02.2020 г. Обявление за възложена поръчка позиция 8 - публикувано на 11.04.2019 г. Договор П 10 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 9 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 6 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 5 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 4 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 3 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 2 - публикуван на 08.03.2019 г. Договор П 1 - публикуван на 08.03.2019 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 08.03.2019 г. Решение за изменение по ОП 8 - публикувано на 12.02.2019 г. Решение за прекратяване ОП 7 - публикувано на 01.02.2019 г. Решение за класиране - публикувано на 22.01.2019 г. Доклад - публикуван на 22.01.2019 г. ПРОТОКОЛ 3 - публикуван на 22.01.2019 г. Протокол 2 - публикуван на 22.01.2019 г. Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 04.01.2019 г. Протокол 1 - публикуван на 14.12.2018 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 26.11.2018 г. Приложение към Позиция № 10 Приложение към Позиция № 9 Приложение към Позиция № 8 Приложение към Позиция № 7 Приложение към Позиция № 6 Приложение към Позиция № 5 Приложение към Позиция № 4 Приложение към Позиция № 3 Приложение към Позиция № 2 Приложение към Позиция № 1 Проект на договор Декларации, оферта и ценово предложение Еедоп Указания към участниците Обявление Решение