Предложение от Пенчо Желев - общински съветник, относно изготвения проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни стоежи или части от тях на територията на Община Айтос-15.04.2016 г.