Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Айтос" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-62/01. 02. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти
Обявление за приключен договор Фаркол РС 62 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Софарма № 26 РС 62 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Софарма № 10 РС 62 - публикувано на 26.01.2022г. Обявление за приключен договор Медекс РС 62 - публикувано на 26.01.2022г. Договор Фаркол 62 - публикуван на 30-07-2021 г. Договор Софарма РС 62 - публикуван на 30-07-2021 г. Договор Медекс РС 62 - публикуван на 30-07-2021 г. Договор 26 Софарма РС 62 второ класиране - публикуван на 30-07-2021 г. Обявление за възложена поръчка РС 62 - публикувано на 30-07-2021 г. Решение 13 от 28-06-2021 г. - публикувано на 28.06.2021 г. Протокол 1 от 01-04-2021 - публикуван на 31.05.2021г. Протокол 2 от 07-04-2021 - публикуван на 31.05.2021г. Протокол 3 от 20-04-2021 - публикуван на 31.05.2021г. Решение 5 от 28-05-2021 за определяне на изпълнител. - публикувано на 31.05.2021г. Проект на договор рамково споразумение РС 62 Покана РС 62