Проект на наредба за принудително премахване на сгради - 04.04.2016 г.