Съобщение:Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос в частта за определяне на такса битови отпадъци - 05.06.2013 г.