Услуги МДТ

ОБЩИНА АЙТОС СЪОБЩАВА :

Уведомяваме Ви, че на касите на отдел „Местни данъци и такси” има инсталиран ПОС-терминал, на който може да извършвате плащания с дебитни карти.

За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416 

Справки за задължения за местни данъци: виж тук!

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”   -  [email protected]


1. Удостоверение за данъчна оценка:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 3 дни
Бърза услуга – 2 дни
Експресна услуга – 1 ден


2. Удостоверение за наличие или липса на задължения МДТ: Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание:
Правно основание: Чл. 59 т.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


3. Удостоверение за Декларирани данни:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв. Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


4. Удостоверение за платен данък наследство:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


5. Служебна бележка за МПС:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


6. Заверено копие от данъчна декларация:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.6 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


7. Справка за задължения към местния бюджет за минали години:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 59 т.7 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос, в сила от 23.03.2021 г.
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден

Снимки