Заповед за обявяване на тръжна процедура за отдаване под наем на помещение № 11, кметство с. Пирне