Заповед за откриване на търг с.Дрянковец 27.10.2014г.