• Айтос
  • Общината
По проект, обновяват Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - Айтос
Общата стойност на подписания договор по проекта е в размер на 78 200.59 лв
Общинският съвет ще заседава на 30 май 2024 г.
Вижте предварителния дневен ред на заседанието!
Семейният фестивал „Лятно театро 2024“ идва в Айтос по повод Деня на детето
Празникът ще зарадва с богата програма малчуганите и техните родители
ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЯВАТ ВТОРИ КВАРТАЛ В АЙТОС
ПРЕОБРАЗЯВАТ АЙТОСКИЯ КВАРТАЛ 154 С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
Общината с още грижи за Емировския квартал
Изгражда две нови детски площадки, засажда дръвчета, подготвя новите градинки
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ДУХОВНОСТТА И ПРОСВЕТАТА!
Празнично обръщение на кмета на Община Айтос Васил Едрев към айтозлии!
ТЕСТВАМЕ МАШИНИТЕ ЗА ИЗБОРИ 2 В 1 ОТ 22 МАЙ ДО 5 ЮНИ 2024 Г
В АЙТОС И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА. ВИЖТЕ ГРАФИКА ЗА ТЕСТВАНЕ!
Отборът на децата на СКБ „Айтос“ спечели вицешампионската титла на България
Само три точки не достигнаха на айтоските борци да грабнат шампионската титла.
ОБЩИНА АЙТОС С ПРАЗНИЧЕН ПОДАРЪК ЗА АЙТОЗЛИИ!
„БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА nakratko” от Иво Сиромахов - ВХОД СВОБОДЕН!
Община Айтос на основание чл. 127, ал. 1, във връзка с чл.126, ал.4, т.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект за ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА АЙТОС се организира обществено обсъждане на ОУП на Община Айтос...
Община Айтос съобщава на Радостина Петрова Ангелова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Нурие Али Кямил от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Рафет Осман Мюмюн и Надие Али Мюмюн от гр. Айтос
ЗАПОВЕД ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И КАНАЛИ чл.37б, ал.16 ЗСПЗЗ и чл. 75б ППЗСПЗЗ
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 30.12.2016г.
„ВЕДИМА БУРГАС’’ ООД от Бургас уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Уведомление за инвестиционно намерение...
Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Желязков Георгиев от гр.Айтос
Нихат Мехмед Осман от с.Пещерско уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...