• Айтос
  • Общината
Антонио Перез в Айтос: С нов проект сливаме българската народна музика със средновековната испанска песен
„ESTREYA“ Българо-Испански Културен Център
Айтозлии ще четат "Дон Кихот Де ла Манча“ на староиспански
„ESTREYA“ Българо-Испански Културен Център организира отбелязване на Европейския ден на езиците с литературно четене на романа на Мигел де Сервантес,„Дон Кихот Де ла Манча“
В Деня на независимостта - гвардейски марш и фолклорен празник на площада в Айтос
Кметът Васил Едрев: да разкажем на нашите деца и внуци българската история на разбираем език.
Дванадесето заседание на Общинския съвет - в последния ден на септември
Ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕПОТРЕБНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ БИТА
Организира Община Айтос, на 7 октомври 2020 г.
Айтозлии ще четат на испански първото оригинално издание
на романа на Сервантес, "Дон Кихот Де ла Манча“
Празнуваме Деня на независимостта на 22 септември, на площад "Свобода"
Началото е от 11.00 часа
ВСЕКИ ПЪРВОЛАК С ПОДАРЪК ОТ КМЕТА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН
Директорите на традиционна предстартова среща при кмета Васил Едрев
ЗДРАВА И ПРИСЪСТВЕНА УЧЕБНА ГОДИНА!
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ: НА ДОБЪР ЧАС!
Официално. СУ "Никола Й. Вапцаров" - Айтос вече е иновативно
Със решение на МС № 584 от 20 август 2020 г.
Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите....
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя&nb
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
До заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2021 г.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003 по КВС за землището на гр. Айтос, местност "Могилата", общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)...
Уведомление за инвестиционно предложение от Емин Еминов по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...