• Айтос
  • Общината
ЗА ДВА ДНИ - ВТОРИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ, ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ
375 000 ЛВ ЗА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В ПЕШЕРСКО
Общинският съвет ще заседава на 29 юли
Вижте предварителния дневен ред на заседанието
Ремонтът на покрива на МЦ се случи, благодарение на желанието и изключителното съдействие на Община Айтос
Д-р Феим Мурад, управител на Медицински център І ЕООД - Айтос:
УСПЕХ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-АЙТОС
3 166 000 ЛВ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЩИНАТА, ЗА ДА РЕАЛИЗИРА СВОЙ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Временни противоепидемични мерки от 19.07. 2022 г.
Заповед №РД-01-99/18.07. 2022 г.
На 20 юли - обработка срещу влечуги
В парк „Славеева река“ и Градската градина
АЙТОС НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКА Ж.П. ГАРА
През юли, сградата е "опакована" в желязно скеле, петнадесетина работници се трудят усърдно по санировката
Айтос отбеляза 185 години от рождението на Васил Левски
Граждани и представители на институции и патриотични организации дойдоха сутринта с цветя в църковния двор.
АЙТОС НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКА Ж.П. ГАРА
През юли, сградата е "опакована" в желязно скеле, петнадесетина работници се трудят усърдно по санировката
ПОКАНА за публично обсъждане
на изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2021 г.
Община Айтос уведомява Гергана Миткова, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор № 44817.83.4 по КККР на с. Лясково, местност „Юртата“ община Айтос“ с възложител: Румен Боев...
Решение №БС-111-ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021-2028 г."
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда с възложител: ЗКПУ „Единство“
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос съобщава на Живка Бинева, Ердал Йълмаз, Марин Георгиев, Маринка Петкова, Илиян Емилов, Иван Тодоров, Живко Грозев, Донка Миронова, Венцислав Миронов, Керанка Петрова, Петя Лозева, Антония Динева, Минка Димитрова, Марин Ангелов, Веселка Ангелова, Златко Димов, Стефан Филипов, Невин Шабан, Стоян Стоянов, Паскал Костадинов, Неджибе Мустафа, Станимир Петров, Петър Димитров, Нина Димитрова, Ангел Ангелов, Росица Долапчиева, Маринка Ангелова, Станка Николова, Диляна Дянкова, Миглена Русева, Ирина Михайлова, Пламен Иванов, Димитринка Стефанова, Петя-Гергана Гочева, Доника Стоянова, Янко Иванов, Борис Банкин, Петър Петров, Бинка Ахмед, Димитрина Иванова, Иван Иванов, Любов Комитова, Мехмет Мехмет, Дилбер Мехмедали, Севинч Мехмедали, Манол Манолов, Павлета Петкова, Петър Матев, Христо Христов, Георги Георгиев, Николай Георгиев, Недко Русев, Станка Ангелова от гр. Айтос, Милен Георгиев, Георги Петков от гр. София, Илми Якуб, Надя Калъбалъкова, Дамян Петров, Борислав Цветанов от гр. Бургас, Фирдес Велиш от с. Шиварово, община Руен, Виолета Маринова от гр. Варна, Тихомир Георгиев от гр. Пловдив, Марийка Карагьозова от Свети Влас, област Бургас, Ахмед Мехмед от с. Снягово, област Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че
Община Айтос съобщава на Виктор Петров и Златина Георгиева от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл. 29, ал. 1 от НУРИЕОПП на "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос за периода 2021-2028 г."