• Айтос
  • Общината
Бъдеще в бъдеще време
По проект „Да изпълним невъзможните мечти“
Три нови заповеди на Министъра на здравеопазването
от 25.03. 2020 г.,можете да прочете тук!
МБАЛ-АЙТОС В ГОТОВНОСТ ЗА COVID-19
Само Бургас и Айтос имат инфекциозни отделения в областта1
Променя се формата на декларацията за пътуващите!
Новата бланка - сайта на МВР www.mvr.bg и тук.
240 възрастни и социално слаби получават топла храна
Кметът Васил Едрев към гражданите!
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
При засилени превантивни мерки
ПРАВИТЕСТВОТО С ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
ВЪВ ВРЪЗКА С КОРАНАВИРУСА
ОБЩИНА АЙТОС
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС!
За обекти за бързо хранене и хранителни магазини!
Заповед на Миинистъра на здравеопазването от 22.03.2020 г.
ОБЩИНА АЙТОС
От тук можете да изтеглите декларацията за преминаване на КПП-ата
При неблагоприятни атмосферни условия, пръскането ще се извърши съответно на 13.04.2020г. и 14.04.2020г.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.04.2020г. от 9:00ч., ще се извърши обработка на водни площи в парк „Славеева река” срещу комари...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.20 г. извънредно положение за ограничаване разпространението на СОУШ 19 на територията на Р България и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрания от 13 март 2020 г /ДВ, бр.28/20/ и чл.63, ал.1 от Закона за здравето , във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.20 г. на министъра на здравеопазването...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Съобщение до Митра Костова Маринова, Ана Енчева Инджова и Станимир Енчев Маринов...