• Айтос
  • Общината
Янка Савова: Нашето читалище е дом, огнище, семейство, смисъл, любов, благодарност...
Секретарят на Читалището в с. Пирне за историята, настоящето и юбилея на културната институция
По проект, 276 нови заглавия в Читалищната библиотека в Айтос
Над 4000 лв финансова подкрепа получи НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос
АЙТОС ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ГРАДИНА
УСПЯХМЕ!
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ "ПОДАРИ КОЛЕДНА ВЕЧЕРЯ"
Кутии за дарения и кошове за пакетирани продукти има търговските обекти
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – АЙТОС
ПРЕЗ 2020 ГОД., В ЦИФРИ
За щедрия жест на един сърцат айтозлия
Бизнесменът Златко Кънев: Милея за родния си град - тук са приятелите, тук е родата ми...
МИГ-АЙТОС: ПЪРВИ ДОГОВОР С БИЗНЕСА ПО МЯРКА 4.2.1 „
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ИЗГРАДИХА НОВА ЗОНА ЗА ОТДИХ В СЪРЦЕТО НА ГРАДА
Преобразиха в красива градина, превърнат в сметище общински терен
СЪОБЩЕНИЕ НА "АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД
ВИЖТЕ ПРОМЕНИТЕ В КУРСОВЕТЕ ДО СЕЛАТА И БУРГАС!
Моля Ви - пазете се! Имайте грижа за себе си и за близките си
Кметът Васил Едрев към гражданите!
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Проектът е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.
Община Айтос уведомява всички собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за ползване на общински мери и пасища съгласно чл.37и от ЗСПЗЗ е от 1 до 10 март 2021г.
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.
Срок за предложения и становища 30 дни от датата на публикуване.
Община Айтос съобщава на Христо Еленов Асенов от гр. Айтос, че...
Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.
До „Пегасус – АП” ЕООД