• Айтос
  • Общината
СЕЛИН АЛИ С КВОТА ЗА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 2021
АЙТОС СЕ ГОРДЕЕ!
ВИПУСК 2021 СЕ ДИПЛОМИРА!
ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ - НА 22 ЮНИ, ОТ 10 ЧАСА
Община Айтос обновява спортната инфраструктура
По два проекта за Спортен комплекс "Крум Делчев"
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
ОСНОВНО ПОЧИСТВАТ ГРОБИЩНИЯ ПАРК ЗА ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА
Безплатен транспорт за гражданите, в събота, в 8.30 ч. от Автогарата
ИНОВАТИВНО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. МЪГЛЕН ПОСРЕЩНА ПАРТНЬОРИ ПО НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"
Гостите впечатлени от работата и визията на едно малко училище
НП "Иновации в действие" - нови приятелства, нови хоризонти и възможности за партньорство
В ОУ "Светлина" с. Тополица онагледяват учебното съдържание с виртуална и добавена реалност
"СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2021"
Без конкурсна програма
АЙТОС С ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД "НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ!"
Участниците настояват велопоходът да стане традиционен през м. май
Община Айтос съобщава, че със заповед № РД-09-29 от 10 септември 2021 г. на областен управител на област Бургас е одобрен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Пламен Тодоров и Татяна Тодорова , че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Oбщина Айтос в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...