• Айтос
  • Общината
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“-с. Карагеоргиево отпразнува патронния си празник с онлайн концерт .
В извънредна ситуация, с помощта на технологиите!
"ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19"
ФОНДЪТ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА НА АЙТОС
Заповед на Министъра на здравеопазването от 11.05.2020 г.
При заетост до 30% от местата, разрешават концерти на открито, посещения в музеи и кина
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Фонд “Обединени срещу COVID-19”: ДОБРОТО Е ПО ЗАРАЗИТЕЛНО ОТ ВИРУСА!
ОБЩИНА АЙТОС С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ФОНД "ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19" ЗА СПОДЕЛЕНАТА ГРИЖА ЗА ХОРАТА В НУЖДА!
„Данон Сердика“ АД с втори дарителски транш за Община Айтос
Компанията предоставя безвъзмездно млечни продукти за 6770.40 лв
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...