• Айтос
  • Общината
Да бъдеш част от нещо хубаво, което се случва
МОЖЕМ ДА СМЕ ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ #СВЕТУЛКА, КОЙТО СЕ СЛУЧВА ПЪРВО В АЙТОС
И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ВЪВ ВАКАНЦИЯ -31.01.- 4.02.2022 Г.
ВИЖТЕ ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ВАСИЛ ЕДРЕВ
Определиха ресорите на Зам. областните управители
Тодор Иванов и Пламен Янев
ДВАМА ЗАМ. ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Тодор Иванов и Пламен Янев влязоха в заседателната зала, заедно с общинските съветници
АЙТОС С ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ
Съветът ще гласува проекта за Правилник на 27.01.2022 г.
АЙТОСКИЯТ ЗООПАРК МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В БИОПАРК, УНИКАЛЕН ЗА БЪЛГАРИЯ
Адв. Емилия Тончева - Секретар и говорител на Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите /БАЗА/ в Айтос:
МИГ-АЙТОС С 13 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ЧЕТИРИ ОТ ТЯХ СА СКЛЮЧЕНИ С ОБЩИНА АЙТОС
Повече сватби в Айтос през 2021 г - 255 двойки си казаха "да"
Издадените брачни свидетелства са с над 70 повече, сравнено с 2020 г.
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проекти за...
Община Айтос осигурява обществен достъп до проект на Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Айтос за периода 2021 – 2028 година.
Община Айтос уведомява „Братя Нотеви – 2014“ ЕООД, че...
Инициатива на „ ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ“ ЕООД, за водовземане от Сондаж – Б 20, с. Съдиево , Община Айтос.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Протокол за разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2022-2023 г.
Христо Ангелов уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Информация от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9...
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...