• Айтос
  • Общината
Дезинфекция централна градска част
Община Айтос с превантивни мерки!
Шесто заседание на Общински съвет - Айтос
При засилени мерки за превенция
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА МЯРКА
ЗАПОВЕД НА РЗИ-БУРГАС
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА!
открита със Заповед № РД-08-124/26.02.2020 г.
Съобщение за дезинфекция
На 17.03.2020 г. от 9:00 до 13:00 часа!
Денонощен телефон за COVID-19
За симптоми, пътувания, превенция и др.
За сигнали и въпроси!
Горещ телефон 0895 762 150.
Към кметовете и кметските наместници от Община Айтос!
Да следят за всеки новопристигнал в селата!
Нов пакет от извънредни мерки на Правителството
Извънредна пресконференция в МС
ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ - АЙТОС
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ!
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.04.2020г. от 9:00ч., ще се извърши обработка на водни площи в парк „Славеева река” срещу комари...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.20 г. извънредно положение за ограничаване разпространението на СОУШ 19 на територията на Р България и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрания от 13 март 2020 г /ДВ, бр.28/20/ и чл.63, ал.1 от Закона за здравето , във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.20 г. на министъра на здравеопазването...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Съобщение до Митра Костова Маринова, Ана Енчева Инджова и Станимир Енчев Маринов...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.