• Айтос
  • Общината
ТЕ ПОДКРЕПИХА НАЙ-АЙТОСКИЯ ПРАЗНИК!
С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ СЪОРГАНИЗАТОРИТЕ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ НА ДИМИТРОВДЕН 2022
САМО ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА ГИ ПОКОРИ...
Откриха ретроспективна изложба "120 години Туристическо дружество "Чудни скали" - Айтос
ГРУПА "СЛЪНЧИЦЕ" ПРИ КМЕТА И ОБЩИНАРИТЕ
ПРЕДПРАЗНИЧНО!
С БЛАГОДАРНОСТ ЗА РОДОЛЮБИВИЯ ЖЕСТ!
ДИМИТРОВДЕН 2022
ПОКАНА КЪМ АЙТОСКИТЕ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 15-29 ГОДИНИ
Проект „Създаване на Младежки международен център- Бургас“
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - ДИМИТРОВДЕН 2022
АФИШЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ОЩЕ ПРОЯВИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-АЙТОСКИЯ ПРАЗНИК!
Повече от година Общината чака финансиране от ДФЗ
по одобрен проект за ремонта на улиците "Арда" и "Хр. Кърджилов"
Съобщение за получаване на изборните материали
Съобщение за получаване на изборните материали в предизборния ден 01.10.2022г.
РЕНОВИРАХА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В АЙТОС
Директорът Лилия Николова: Неравнимо е чувството, когато някой застане пред теб и поиска да те прегърне....
Община Айтос съобщава на Юмихан Мустафа и Стоян Ангелов от гр. Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда: „Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземане - каптиран естествен извор в имот 56438.154.1 по КК на с. Пирне, община Айтос" с възложител : „Хелиос Милк“ ЕООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Решение №БС-3-ПрОС/11.01.2023 г. на директора на РИОСВ-Бургас, относно инвестиционно предложение на "БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД - "Експлоатация на подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - пепелни туфи и туфити от находище "Айтос", землище гр. Айтос, област Бургас"
Забранява се пашата на селскостопански животни в...
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА:...