• Айтос
  • Общината
Внимание, пчелари - предстои поредно пръскане!
Третирането е с наземна техника от 7 до 9 юни т.г.
СЪОБЩЕНИЕ
за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство.
Нова заповед на Министъра на здравеопазваенто
в сила от 01.06. 2020 г.
ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ, ВАЖНИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
Вижте къде и кога ще се извърши третиране на площи с наземна техника
Започна регистрация на личните животновъдни стопанства в Община Айтос
Заради промените в закона, и една кокошка да имаш, трябва да я регистрираш
Третират 500 дка десертни лозя в м. „Чеменлията" с препарат Фалкон.
На 02.06, 03.06 и 04.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
Пръскат в м. „Чеменлията” на 29, 30 и 31 май 2020 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 МАЙ 2020 Г.
ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА!
Заповед за изземване на...
Уведомление за инвестиционно предложение от Тургай Хасан по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение до Ангелина Димитрова Караманлиева и Евгений Димитров Стаматов
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Поглед", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Здравец", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Строител", с. Тополица...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Мария Железова, Иванка Павлова, Габриела Казакова, Пеню Железов, Владимир Куртев, Ани Ненчева, Ниязи Хакъ, Виолета Николова, Светла Драганова, Маргарита Манолова- Джурова, Иван Драганов, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Община Айтос уведомява гражданите, че на 26.08.2020г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ в гр.Айтос...