• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 АВГУСТ
ВИЖТЕ ДНЕВНИЯ РЕД!
Проф. Иван Гаврилов с патриотичен жест към Айтос
Професорът-родолюбец дари портрети на Ботев и Левски, уникални икони и книги
Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздрав на кмета Васил Едрев към мюсюлманската общност за Курбан Байрам!
На 31 юли стартира ремонтът на Айтоския проход
Инвестицията е за над 24,3 млн. лв.
КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.
Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.
Подписаха договор за финансиране на втори общ проект на Айтос и Одрин по Програма ИНТЕРРЕГ
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
Десетото заседание на Общински съвет - Айтос при засилени мерки за превенция
Ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа
Искат преобразуване на целодневната група в полудневна в с. Черноград
Причината - невъзможността да бъде осигурен минималният брой деца, съгласно изискванията
С кампания на открито, ДБТ-Айтос помага на търсещи работа и работодатели, засегнати от кризата
Информационна кампания на открито организира на 23 юли т.г. Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30.07.2020 г.
Вижте предварителния дневен ред
Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите....
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя&nb
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
До заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2021 г.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003 по КВС за землището на гр. Айтос, местност "Могилата", общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)...
Уведомление за инвестиционно предложение от Емин Еминов по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...