• Айтос
  • Общината
Общинският план 2021/2027 г. не е наръчник за администрацията, а документ за инициативните
Най-важният ресурс, който има една територия, това са хората
Общинският план 2021/2027 г. не е наръчник за администрацията, а документ за инициативните
Най-важният ресурс, който има една територия, това са хората
Айтос ще чества Деня на Ботев
Градската градина, 02.06.2021 г.,11.00 ч.
"Изнесен ритуал"
Младите двойки могат да избират къде да се разпишат - на парка или в "Генгер"
На 27.05.2021г. от 6:00 ч. - пръскане срещу комари и кърлежи в Гробищен парк – гр.Айтос.
С препарата „Фендона 60 СК”
НА 29 МАЙ, МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД "НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ!"
ОРГАНИЗАТОРИ СА ОБЩИНА АЙТОС И ТД "ЧУДНИ СКАЛИ"
Набират допълнително преброители за Преброяване 2021
Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година на два етапа
ПРАЗНУВАМЕ 24 МАЙ НА ПЛОЩАДА, ОТ 11.00 ЧАСА!
ОБЩИНА АЙТОС С ПОКАНА КЪМ АЙТОЗЛИИ И ГОСТИТЕ НА АЙТОС
15 ученици номинирани за Годишните награди на Община Айтос за 24 май
Кметът Васил Едрев ще връчи наградите на площад "Свобода на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
КМЕТЪТ НАГРАДИ 25 ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА 24 МАЙ
БЛАГОДАРИ НА ДИРЕКТОРИТЕ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ, УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ Е УСПЕШНА
Община Айтос съобщава, че със заповед № РД-09-29 от 10 септември 2021 г. на областен управител на област Бургас е одобрен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Пламен Тодоров и Татяна Тодорова , че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Oбщина Айтос в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...