• Айтос
  • Общината
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС-СЪОБЩЕНИЕ!
Айтос печели проекти и в извънредно положение
Одобрение получи втори общински проект от фонд "Обединени срещу COVID-19"
Отварят заведенията на открито при спазване на противоепидемичните мерки, от 6 май 2020 г.
Допускат се обучения на водачи на МПС. Вижте още!
Отменя се задължителното носене на маски на открити обществени места
Заповед на Министъра на Здравеопазването от 1.05.2020 г.
Общинският съвет реши: Освобождават се от наеми и такси наемателите на общински имоти за април и май т.г.
Вижте другите мерки за защита на гражданите и бизнеса
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ - 30.04.2020 Г.
79 СЕМЕЙСТВА В НУЖДА С ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ОТ КАМПАНИЯТА "КУПИ И ДАРИ!"
Да са живи и здрави дарителите! трогнаха се от жеста хората в неравностойно положение
СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН НА 30 АПРИЛ 2020 Г.
С оглед спазване на противоепидемичните мерки, не могат да присъстват граждани и представители на медиите.
10 000 лв финансова подкрепа получи МБАЛ Айтос
от фонд „Обединени срещу COVID-19“
Данон Сердика АД с жест към айтозлии
Една голяма част от дарението вече е на трапезата на деца и възрастни в неравностойно положение.
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...