• Айтос
  • Общината
ЖИВЕЕМ ПРИ СТРОГИ ПРАВИЛА
ЩЕ СЕ СПРАВИМ, АКО СМЕ ОТГОВОРНИ!
Здравният министър актуализира своята заповед
за въвеждането на противоепидемични мерки в страната
Въвеждат противоепидемиологични мерки на територията на цялата страна
Със заповед на министъра на здравеопазването №РД-011-124 от 13.03.2020 г.
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:
ОБЯВЯВА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РБ
ЗАПОВЕД РД-08-164/13.03.2020г.
ЗАПОВЕДРД-08-164/13.03.2020г.            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в условията на епидемично разпространение на COVID
ЗАПОВЕД РД-08-154/09.03.2020г.
Считано от 09.03.2020 г., до второ нареждане:
КРАЙ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ!
НА 12.03.2020 Г. УЧЕНИЦИТЕ ТРЪГВАТ НА УЧЛИЩЕ
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
Противоепидемични мерки!
Препоръки, за които трябва да сте информирани!
ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Община Айтос уведомява гражданите, че на 08.04.2020г. от 9:00ч., ще се извърши обработка на водни площи в парк „Славеева река” срещу комари...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.20 г. извънредно положение за ограничаване разпространението на СОУШ 19 на територията на Р България и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрания от 13 март 2020 г /ДВ, бр.28/20/ и чл.63, ал.1 от Закона за здравето , във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.20 г. на министъра на здравеопазването...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Съобщение до Митра Костова Маринова, Ана Енчева Инджова и Станимир Енчев Маринов...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.