• Айтос
  • Общината
Отменя се задължителното носене на маски на открити обществени места
Заповед на Министъра на Здравеопазването от 1.05.2020 г.
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ - 30.04.2020 Г.
79 СЕМЕЙСТВА В НУЖДА С ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ОТ КАМПАНИЯТА "КУПИ И ДАРИ!"
Да са живи и здрави дарителите! трогнаха се от жеста хората в неравностойно положение
СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН НА 30 АПРИЛ 2020 Г.
С оглед спазване на противоепидемичните мерки, не могат да присъстват граждани и представители на медиите.
10 000 лв финансова подкрепа получи МБАЛ Айтос
от фонд „Обединени срещу COVID-19“
Данон Сердика АД с жест към айтозлии
Една голяма част от дарението вече е на трапезата на деца и възрастни в неравностойно положение.
ПОСЕЩЕНИЯТА В ПАРКА - ПРИ СТРОГ РЕГЛАМЕНТ!
ЗООПАРКЪТ, ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ И СПОРТНИЯТ КОМПЛЕКС ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщение за пчеларите - 28.04.2020 г.
НА 28 АПРИЛ, 74 СЕМЕЙСТВА В НУЖДА ЩЕ ПОЛУЧАТ ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ "КУПИ И ДАРИ!"
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...