• Айтос
  • Общината
МИГ-АЙТОС С 13 ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ЧЕТИРИ ОТ ТЯХ СА СКЛЮЧЕНИ С ОБЩИНА АЙТОС
Повече сватби в Айтос през 2021 г - 255 двойки си казаха "да"
Издадените брачни свидетелства са с над 70 повече, сравнено с 2020 г.
Решенията на Областния съвет по здравеопазване от 20.01.2022 г.
във връзка с усложнената епидемична обстановка в Бургаска област
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27.01.2022 Г.
ПРИСЪСТВЕНО, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ
МОНТИРАТ НОВИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА
ЩЕ ОБНОВЯВАТ СТАРИТЕ ЛЮЛКИ И ПЪРЗАЛКИ
КОВИД СИТУАЦИЯТА НА 20 ЯНУАРИ 2022 Г.
В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНА АЙТОС ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНА УСЛУГА! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Кметът и представител на БАЗА обсъждаха бъдещето на зоопарка
Община Айтос е най-новият член на Асоцияция на зоопарковете и аквариумите /БАЗА/.
ОБЩИНА АЙТОС СЪС СЕРТИФИКАТ ПО БДС EN/IEC 27001:2017
Обхватът на сертификация включва административно, правно, техническо и информационно обслужване
20-годишният Димитър спаси кръста на Богоявление в Айтос
Топлото време събра стотици около бента в парк "Славеева река"
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за...
Община Айтос съобщава на „Креатив-3“ ООД - гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Стойка Георгиева на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос осигурява обществен достъп до Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Айтос за периода 2021-2028 г....
Уведомление за инвестиционно предложение от Метин Бейсимов ...
Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2021 – 2028 г.
Забранява се пашата ма селскостопански животни в следните територии от ДГФ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Джемал Мюмюнов...