• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС В ИНИЦИАТИВАТА "ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 2023"
Координаторът, определен за кампанията е Ст. експерт Катя Иванова,
НА 30 АВГУСТ, ОБЩИНА АЙТОС ВЕЧЕ С БЮДЖЕТ-2023
Общият размер на капиталовите разходи е 6 747 080 лв
Кметът Васил Едрев представи проекта за бюджет-2023 за публично обсъждане
3 561 427 лв са планирани за улични ремонти в града и селата и за нови паркинги
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Айтос за 2023г.
Кметът на Община Айтос, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023г.
ОБЯВЕН ЗА ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2021-2027
Проектът на насоки на МРРБ е за кандидатстване по първия приоритет на Програмата
Татяна Йотова: Беше божествено изживяване! Чувството е като да получиш обяснение в любов от Публиката
Публиката на "Бургас и морето" за втори път избра песен по текст на айтозлийката
НАЙ-МАЛКИТЕ БОРЦИ НА АЙТОС ФАВОРИТИ НА БАЛКАНИАДАТА В ТУРЦИЯ
СЪС ЗЛАТНИ, СРЕБЪРНИ И БРОНЗОВИ МЕДАЛИ СЕ ЗАВЪРНА КЛУБЪТ ПО БОРБА ОТ НАДПРЕВАРАТА В ЯЛОВА
ОБЩИНАТА ИЗГРАЖДА АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА И В ПАРК "СЛАВЕЕВА РЕКА"
СЪЩАТА СИСТЕМА ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА НА ЗЕЛЕНИЯ ТЕРЕН НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН
МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване
Българският бизнес става по-екологичен и зелен
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...