• Айтос
  • Общината
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АЙТОЗЛИИ!
ПРЕДОСТАВЯ БЪЛГАРО-ИСПАНСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ESTREYA"
СЪВЕТЪТ ОДОБРИ ТРИ ПРОЕКТИ НА КМЕТА ЗА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ В ДВЕТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА В АЙТОС
Всички политически групи с адмирации за инициативата на градоначалника и администрацията
ОБЩИНАТА ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
И ДВА ПРОЕКТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНАТА СРЕДА В ДВЕТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА В АЙТОС
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis
за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
COVID мерките за подпомагане на земеделските стопани
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Проф. Иван Гаврилов с патриотичен жест към Айтос
Професорът-родолюбец дари портрети на Ботев и Левски, уникални икони и книги
Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздрав на кмета Васил Едрев към мюсюлманската общност за Курбан Байрам!
На 31 юли стартира ремонтът на Айтоския проход
Инвестицията е за над 24,3 млн. лв.
КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.
Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.
Уведомление за инвестиционно предложение от Ненчо Ненчев по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Заповед за изземване на...
Уведомление за инвестиционно предложение от Тургай Хасан по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение до Ангелина Димитрова Караманлиева и Евгений Димитров Стаматов
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Поглед", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Здравец", с. Тополица...
Каптиран извор "Поглед" - хижа "Строител", с. Тополица...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Мария Железова, Иванка Павлова, Габриела Казакова, Пеню Железов, Владимир Куртев, Ани Ненчева, Ниязи Хакъ, Виолета Николова, Светла Драганова, Маргарита Манолова- Джурова, Иван Драганов, че...
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Айтос по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда