• Айтос
  • Общината
От 27 юни - безплатен превоз за гражданите до Гробищния парк
Организират го Община Айтос и "Айтос-Автотранспорт" ЕООД
Извлечение от проекта за График за движение на влаковете през 2021 г
Граждани могат да подават становища, мнения и предложения в ЦУИГ на Община Айтос.
Откриха я! Новата Автогара-Айтос с европейска визия
Напълно обновена, новата Автогара - Айтос отвори врати на 15 юни. В първия работен ден, управителят на "Айтос-Автотранспорт" ЕООД Койчо Пенчев и служителите на автогарата посрещнаха кмета Васил Едрев, председателят на Общински съвет - Айтос
Айтос в най-големия европейски проект в България, за 460 млн.лв
Екоминистърът и директорът на ВиК-Бургас подписаха днес договора за финансиране.
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА
пашата на кози, изсичане, изкореняване и опожаряване на тревната и храстова растителност в границите на защитена местност „Хисаря“,
КМЕТЪТ И МИГ-АЙТОС ПОДПИСАХА ПЪРВИ ДОГОВОР
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
ДОРА ГЕОРГИЕВА - ДИРЕКТОР НА ОУ "АТАНАС МАНЧЕВ" АЙТОС, УДОСТОЕНА С ПОЧЕТНОТО ОТЛИЧИЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
ВИЖТЕ КОИ СА ДРУГИТЕ НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ В ОБЛАСТ БУРГАС:
На 9 юни, обработка срещу срещу змии и кърлежи.
в прак "Славеева река" и Градската градина
Ново пръскане - пчеларите да вземат мерки!
На 8, 9 и 10 юни 2020 г.
Внимание, пчелари - предстои поредно пръскане!
Третирането е с наземна техника от 7 до 9 юни т.г.
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...