• Айтос
  • Общината
„Grand prix Айтос 2022“
СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ, МОТОКРОСЪТ СЕ ЗАВЪРНА НА МОТОПОЛИГОН - АЙТОС
Басейнова дирекция "Черноморски район" напомня
Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022г.
Денят за пробуждане на българското съмосъзнание
Ден на народните будители
Община Айтос с важно съобщение
ДО 28.11.2022 г. Е СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАРИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /КЛАДЕНЦИ/
Десети юбилеен турнир по борба в СЗ "Аетос"
Рекорд! 200 борци на тепиха на турнира за Димитровден в Айтос
АЙТОС ПРИЕМА НАЙ-ДОБРИТЕ В МОТОКРОСА
Преди 7-я кръг от РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ „Grand prix Айтос 2022“
АЙТОС СЛОЖИ НАЧАЛО НА НОВА ТРАДИЦИЯ
ЛИТЕРАТУРНИ ПРАЗНИЦИ ЗА ДИМИТРОВДЕН
ПЪРВИ ПОЕТИЧЕН ДУЕЛ В АЙТОС
МЛАДИ ПОЕТИ СЕ "СТРЕЛЯХА" С ДУМИ
ПЪРВИ ПОЕТИЧЕН ДУЕЛ В АЙТОС
МЛАДИ ПОЕТИ СЕ "СТРЕЛЯХА" С ДУМИ
За Деня на будителите!
Тържество в двора на църквата и концерт в Читалището
Заповед №РД-08-855 за предоставяне на полски пътища за стопанската 2022/2023 година
Заповед №РД-08-823 за предоставяне на земеделски земи от ОПФ по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
Община Айтос съобщава на Гергана Миткова от гр.Айтос, че ...
Община Айтос съобщава на Станка Игнатова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Решение № БС-149-ЕО/ 01.12.2022 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на...
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос съобщава, на Ивелина Чолакова и Кремена Стоянова, че...
ОБОБЩЕНА СПРАВКА във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на съответствието на „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021-2028 г.“, с условията в Решение № БС-111-ЕО/2022 г. на РИОСВ-Бургас.
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...