• Айтос
  • Общината
На 9 юни, обработка срещу срещу змии и кърлежи.
в прак "Славеева река" и Градската градина
Внимание, пчелари - предстои поредно пръскане!
Третирането е с наземна техника от 7 до 9 юни т.г.
СЪОБЩЕНИЕ
за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство.
Нова заповед на Министъра на здравеопазваенто
в сила от 01.06. 2020 г.
ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ, ВАЖНИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
Вижте къде и кога ще се извърши третиране на площи с наземна техника
Започна регистрация на личните животновъдни стопанства в Община Айтос
Заради промените в закона, и една кокошка да имаш, трябва да я регистрираш
Третират 500 дка десертни лозя в м. „Чеменлията" с препарат Фалкон.
На 02.06, 03.06 и 04.06.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...