• Айтос
  • Общината
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
От 7 септември до 17 септември 2021 г. се провежда онлайн преброяване
Вижте на кои улици спират тока на 09.09.2021 г.
Причината е авариен ремонт
Съобщение за собственици на животновъдни обекти и домашни любимци
Общинска администрация - Айтос напомня!
Айтос с поклон за 136 години от Съединението
На 6 септември 2021 г., от 10.00 часа в двора на бившето Логопедично училище
На 2 септември 2021 г. ще бъде прекъснато елзахранването на девет айтоски улици.
Причината е авариен ремонт. Вижте кои са улиците!
ПРОВЕЖДА СЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 В ОБЩИНА АЙТОС
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 - От 7 септември до 3 октомври 2021 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС
ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27 АВГУСТ 2021 Г.
Областна администрация Бургас се побратими с област Тараклия, Република Молдова
Cпоразумението e за сътрудничество между Бургаска област и Тараклийски район
Вижте на кои улици ще бъде прекъснато елзахранването на 12.08.2021 г., от 10.00 до 16.00 часа
Ще бъде извършен предавариен ремонт в ТП „Странджа“, гр. Айтос
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ АВТОМОБИЛ МЕТЕ И МИЕ АЙТОСКИТЕ УЛИЦИ
Машината тръгна първо по ул. "Димитър Зехирев"
Община Айтос съобщава, че със заповед № РД-09-29 от 10 септември 2021 г. на областен управител на област Бургас е одобрен план на новообразуваните имоти за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 ЗСПЗЗ за местността „Старите лозя“ в землището на с. Мъглен, които са изложени в стая 6 в община Айтос...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Община Айтос съобщава на Пламен Тодоров и Татяна Тодорова , че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Oбщина Айтос в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...