• Айтос
  • Общината
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРИ
Подайте сигнал на телефон 112.
Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“
Конкурсът е свързан с подготовката на общините за промяна в механизма за формиране на такса „битови отпадъци“
РЕМОНТИРАХА ОСНОВНО ОЩЕ ДВЕ ГРАДСКИ УЛИЦИ
С безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос
Общината с грижа за най-малките - Първо "Ателие за деца"
ПО ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА АЙТОС“
РОТАРИ И МЕСТНАТА ВЛАСТ – ПАРТНЬОРСТВО В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА
ДГ Маргарита Богданова се срещна с кмета и айтоските ротарианци
РОТАРИ И МЕСТНАТА ВЛАСТ – ПАРТНЬОРСТВО В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА
ДГ Маргарита Богданова се срещна с кмета и айтоските ротарианци
ОТКРИХА НОВИЯТ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „АКВА ДРИЙМ“ В АЙТОС
Има очаквания и за нов спортен клуб – по плувни дисциплини
НЯМА ЛЕТЕН ОТДИХ ЗА АЙТОСКИТЕ БОРЦИ – НЕ ПРОПУСКАТ СЪСТЕЗАНИЕ
МОМИЧЕТАТА ДЕБЮТИРАХА НА ТУРНИР ЗА НАРОДНИ БОРБИ В ИСПЕРИХ
Семейство като сработен научен колектив от експерти доказва как се управлява максимално добре едно успешно земеделско стопанство
Големият син на земеделската фамилия инж. Никола Николов разбива клишетата за традиционно земеделие с интелект, научни знания и с широки IT умения.
ДЕБАТЪТ ЗА „АВИЦЕНА“ – ПЕЧАЛБА ИЛИ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ?!
Съветът прие отчета на управителя Младен Иванов на „второ четене“
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД...
Обява на основание чл.6 , ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”...
Националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”...
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6 От Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Фарук Юзджян Юмер...
Общински център за социални и здравни услуги – Дом за стари хора към Община Айтос, уведомява...
Община Айтос, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за „Изграден каптаж „Ляската”...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Филиз Тюрхан Шефик от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №6/12.04.2017
На основание чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.17 от НУРИОВОС, "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица...