• Айтос
  • Общината
Удължават до 30 юни 2023 г срокът за прием на документи за записване на деца в новата детска градина в град Айтос
Важно съобщение
ДЕТСКИ РИБОЛОВЕН ТУРНИР ЗА ПЪРВИ ЮНИ В АЙТОС
Организатор на традиционното състезание е Сзружение ЛРД "Сокол" - Айтос
Обработка срещу кърлежи и влечуги
на 30 и 31 май 2023 г.
ТЕКАТ УСИЛЕНИ РЕМОНТИ В ЕМИРОВСКИЯ КВАРТАЛ
Обновяват улици, изграждат нови паркинги и осветление, ВиК се зае с подмяна на домовите отклонения
СКЛЮЧЕНИ СА ТРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Разяснителни кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“.
Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Айтос
Честит празник на словото, знанието и духовността!
Празнично обръщение на кмета Васил Едрев към гражданите на община Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30 май
Вижте предварителния дневен ред
Празничен концерт послучай 24 май в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
Училищната общност на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево празнува Денят на българската азбука, просвета и култура отбелязаха тържесттвено в село Карагеоргиево. Празникът започна под звуците на химна и с приветствие от дире
Община Айтос съобщава на Марийка Чанева Йорданова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание на чл. 62, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция "Черноморски регион" ОБЯВЯВА...
Наджие Халил Хасан от гр.Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Деница Иванова Кехайова от гр.Бургас уведомява заинтересованото население, по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното предложение:...
Община Айтос на основание чл. 127, ал. 1, във връзка с чл.126, ал.4, т.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Окончателен проект за ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА АЙТОС се организира обществено обсъждане на ОУП на Община Айтос...
Община Айтос съобщава на Радостина Петрова Ангелова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Нурие Али Кямил от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Рафет Осман Мюмюн и Надие Али Мюмюн от гр. Айтос
ЗАПОВЕД ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА И КАНАЛИ чл.37б, ал.16 ЗСПЗЗ и чл. 75б ППЗСПЗЗ
Отдел ”Местни данъци и такси” няма да работи с граждани на 30.12.2016г.