• Айтос
  • Общината
ДОБРАТА СПОРТНА БАЗА И УСПЕХИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ СТИМУЛИРАТ ИНТЕРЕСА КЪМ СПОРТА В АЙТОС
Според президентът на СКБ „Айтос“ Ружди Ахмед, назрява необходимостта от нова спортна зала
ДЕВЕТИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ОРГАНИЗИРА ПРЕЗ АПРИЛ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“- ГРАД АЙТОС
ТШ „ТИАРА“ получи четири квоти за Световното първенство по танци Dance World Cup в Прага 2024
Младите танцьори от Айтос ще представят България на Световния конкурс в Чехия
ДОБРАТА НОВИНА!
БЕЗПЛАТНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА МЕДИЦИТЕ НА МБАЛ АЙТОС В СЕЛАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ!
ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ НА ЧИСТО? ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!
ЗА ЗАБРАНИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!
МБАЛ-АЙТОС СЪС „СЕДМИЦА НА ЗДРАВЕТО“ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО
Екип от млади медици извършва профилактични прегледи в малките населени места на общината
Стартира Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.,
Пунктът, в който ще се раздават хранителните пакети в Айтос е на ул."Паркова"№52
АЙТОС УЧАСТВА! ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА КИТИ И УЧАСТВАЙТЕ В АНКЕТАТА - ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО!
Концепция за интегрирани териториални инвестиции “Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ - 17.04.2024 г. от 11:00 ч. Заседателна зала, Община Айтос
Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП)
Пунктът в гр.Айтос ще е на ул."Паркова"№52
ОБЩИНА АЙТОС ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ, КОЙТО ОСИГУРЯВА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ГОЛЯМ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЗООПАРКА
Одобрен за финансиране е общински проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос“
Уведомление за инвестиционно предложение от Ремзи Хрюстем Смаил...
Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на с. Раклиново, община Айтос. УПИ ІХ-132 в кв. 16 се заличава...
Общинска епизоотична комисия относно изисквания към регламентирани пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари за животни...
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД...
Обява на основание чл.6 , ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”...
Националната кампания на BTV ”ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”...
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6 От Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Уведомление за инвестиционно предложение от Фарук Юзджян Юмер...
Общински център за социални и здравни услуги – Дом за стари хора към Община Айтос, уведомява...
Община Айтос, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за „Изграден каптаж „Ляската”...