• Айтос
  • Общината
НАГРАДИТЕ НА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2024“
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЕКИП НА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2024“
Славееви нощи - една любов завинаги!
Празниците събраха хиляди в конкуренция с Европейското по футбол
ПРОГРАМА НА "СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2024"
НАЧАЛОТО НА ПРАЗНИЦИТЕ - НА 14 ЮНИ 2024 Г., ОТ 20.00 ЧАСА
ФИЛИП КУТЕВ - НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТ АЙТОЗЛИЯ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
На 13 юни 2024 г. се навършват 121 години години от рождението на композитора
ТРАДИЦИЯТА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ”
Проф. д-р Елена Кутева: Айтоските „Славееви нощи” са второто по значение национално фолклорно събитие след Народния събор в Копривщица, чийто създател е също композиторът Филип Кутев.
НА 20 ЮНИ, ОТ 10.00 ЧАСА - ВИПУСК 2024 СЕ ДИПЛОМИРА!
НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА ВАСИЛ ЕДРЕВ
ЧЕТВЪРТИ МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД "И НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ! 2024" ТРЪГНА ОТ АЙТОС
Крайната точка е с. Тополица, трасето е 12-километрово
АЙТОЗЛИИ С ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕРТ С КАУЗА
„С ПЕСЕН И СТИХ В СЪРЦЕТО“
АЙТОС ИЗПРЕВАРИ ЕВРОПЕЙСКОТО
НА 7 ЮНИ ДАВА НАЧАЛО НА ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА ВЕТЕРАНИ
ПРЕДИ СВЕТОВНОТО В ПРАГА, „ТИАРА“ ОЧАРОВА АЙТОЗЛИИ С „ФЕЯТА НА МЕЧТИТЕ“
Премиерният танцов спектакъл беше представен с успех три пъти на сцената на Военния клуб
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Станимир Цветанов Хаджиев за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК – 1 „Цветан Хаджиев“ – Тополица“ , намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.17.113 по КККР на с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас.
Община Айтос съобщава на Сали Ахмед, Златка Райкова, Йордан Ангелов, Йорданка Ангелова, Асен Стефанов, Адем Ахмед, Мария Ангелова, Анчо Стефанов, Асен Ангелов, Иван Ангелов и Андон Ангелов, всички от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1 и чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите и постъпило заявление в Община Айтос за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 от ЗВ данни и документи, обявявам: Инициатива на „Санди 65“ ЕООД, ЕИК по Булстат 203189526, за ползване на воден обект – язовир „Широката река“, землище с.Караново, Община Айтос.
Община Айтос съобщава на Мехмед Мюмюнали и Джеврие Хайрула от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Режим на водата в с. Раклиново, община Айтос
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росица Господинова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Жеков, че...
Община Айтос организира събирането, транспортирането на строителните отпадъци от строителни и ремонтни дейности на територията на община Айтос до лицензирана площадка за строителни отпадъци съвместно с „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД и „ Ростер“ ООД.