• Айтос
  • Общината
ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ПРАЗНИК В ПИРНЕ
ОУ "Христо Ботев" с. Пирне беше домакин на Междуучилищен турнир по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"
ОТ 15 АПРИЛ ДО 15 МАЙ, БЧК-АЙТОС РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 Г.
Пунктът в Айтос е на ул."Паркова"№52.
ДОБРАТА СПОРТНА БАЗА И УСПЕХИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ СТИМУЛИРАТ ИНТЕРЕСА КЪМ СПОРТА В АЙТОС
Според президентът на СКБ „Айтос“ Ружди Ахмед, назрява необходимостта от нова спортна зала
ДЕВЕТИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ОРГАНИЗИРА ПРЕЗ АПРИЛ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“- ГРАД АЙТОС
ТШ „ТИАРА“ получи четири квоти за Световното първенство по танци Dance World Cup в Прага 2024
Младите танцьори от Айтос ще представят България на Световния конкурс в Чехия
ДОБРАТА НОВИНА!
БЕЗПЛАТНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА МЕДИЦИТЕ НА МБАЛ АЙТОС В СЕЛАТА ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ!
ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ НА ЧИСТО? ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!
ЗА ЗАБРАНИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!
МБАЛ-АЙТОС СЪС „СЕДМИЦА НА ЗДРАВЕТО“ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО
Екип от млади медици извършва профилактични прегледи в малките населени места на общината
Стартира Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.,
Пунктът, в който ще се раздават хранителните пакети в Айтос е на ул."Паркова"№52
Община Айтос съобщава на Мехмед Мюмюнали и Джеврие Хайрула от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Режим на водата в с. Раклиново, община Айтос
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Росица Господинова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Жеков, че...
Община Айтос организира събирането, транспортирането на строителните отпадъци от строителни и ремонтни дейности на територията на община Айтос до лицензирана площадка за строителни отпадъци съвместно с „Евро Импекс - Бургас“ ЕООД и „ Ростер“ ООД.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на шест броя жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 00151.280.8, местност „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Юсмен.
Във връзка с установени огнища на заболяването Африканска чума по свинете при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция) Община Айтос напомня на стопаните, че отглеждането на свине трябва да извършва при спазване на специалните ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК