• Айтос
  • Общината
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ДУХОВНОСТТА И ПРОСВЕТАТА!
Празнично обръщение на кмета на Община Айтос Васил Едрев към айтозлии!
ТЕСТВАМЕ МАШИНИТЕ ЗА ИЗБОРИ 2 В 1 ОТ 22 МАЙ ДО 5 ЮНИ 2024 Г
В АЙТОС И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА. ВИЖТЕ ГРАФИКА ЗА ТЕСТВАНЕ!
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 9 ЮНИ 2024 Г.
ВАЖНИ СРОКОВЕ!
Отборът на децата на СКБ „Айтос“ спечели вицешампионската титла на България
Само три точки не достигнаха на айтоските борци да грабнат шампионската титла.
ОБЩИНА АЙТОС С ПРАЗНИЧЕН ПОДАРЪК ЗА АЙТОЗЛИИ!
„БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА nakratko” от Иво Сиромахов - ВХОД СВОБОДЕН!
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ПОДПИСА С МРРБ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА НА СТОЙНОСТ 12.5 МЛН. ЛВ
Подписани са договори за финансиране на всички шест проекта на Община Айтос, одобрени и разписани в Инвестиционната програма на държавен бюджет 2024.
КМЕТЪТ ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ И ПРЕСТИЖНИ ИЗЯВИ
40 най-успешни ученици изпратиха при градоначалника айтоските училища
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. МЪГЛЕН СПОДЕЛЯ ИНОВАЦИОНЕН ОПИТ С УЧИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ
Национална програма „Иновации в действие“
ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА ЗАЕДНО С ПРАЗНИК НА ИЗКУСТВОТО И СПОРТА В КАРАГЕОРГИЕВО
"ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА"
ИСТОРИЧЕСКА ПОБЕДА ЗА АЙТОСКИЯ БАСКЕТБОЛ
ОТБОРЪТ НА МОМИЧЕТАТА БЛАГОДАРИ НА КМЕТА С МЕДАЛ
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изработването на проекти за...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...
Община Айтос уведомява Данъчно задължените лица, че съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Айтос за 2023 г. е в размер на 300 лв....
Община Айтос съобщава на Джеврие Хайрула и Мехмед Али от гр. Айтос, че...