• Айтос
  • Общината
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
По проект, обновяват материалната база на Защитено жилище - Айтос
Общият бюджет по проектното предложение, по договор е в размер на 34 500.00 лв.
Кметът Васил Едрев се срещна с Дистрикт Гуверньора на Ротари България Христо Михайловски
Ротари и Общината възраждат старата спортна традиция - Лекоатлетическия крос "Злана есен" в парк "Славеева река".
МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ И СПАСЕНИЕ И ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ В АЙТОС
Община Айтос отмени празничните прояви за Съединението
138 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ, КОЙТО ПРЕДИ 138 ГОДИНИ ОБЕДИНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ЕДНА ДЪРЖАВА.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 25.04.2023г. и 26.04.2023г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос.
Решение № БС-92-ЕО/ 13.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ № 00151.490.34 по КК на гр. Айтос, м. „Кара Пелит“, община Айтос“ с възложител: „Ферад“ ЕООД...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 24.04.2022г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ и Градска градина гр.Айтос....
Уведомление до Рабие Осман
Община Айтос съобщава на Иван Василев от гр.Айтос, Юлвие Салим от гр.Айтос, Хасан Хасанов от гр.Айтос, Валентин Василев от гр.Айтос, Нурия Хамза от с.Чукарка, „Буларм-строй“ ЕООД от гр.Айтос, Стамен Борисов от гр.Айтос и Ерхан Хамза от с.Чукарка, че
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда - Изграждане на вилно селище в ПИ № 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, м. „Караджта“, община Айтос“ с възложител: „ФЕЦ Тополица“ ЕООД.
Община Айтос уведомява гражданите, че на 12.04.2023г. и 13.04.2023г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.
Проект: "ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2033 ГОДИНА"
Списък на желаещите дърва за отоплителен сезон 2023-2024
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК