• Айтос
  • Общината
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!
ОБЩИНАТА КУПУВА НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАУРЕН АВТОМОБИЛ
Средствата са заложени в бюджет 2024, един от критериите за доставката е опазване на околната среда
3 март 2024 г., 11.00 часа, площад „Свобода“
Програмата
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ОБЩИНАТА ОТРАНО ТЪРСЯТ РЕШЕНИЯ - КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ С ДОСТАВКАТА НА ДЪРВА
Новият директор на ДГС-Айтос Георги Николов на среща с кмета Васил Едрев и кметовете на населени места
НАД 120 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СКАЧАХА НА ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК 2024“
Лъвският скок 2024 е на Емил Филипов Филипов- 290 см
Близо 7 млн. лв капиталови разходи в бюджет 2024
Общината изготвя на над 30 нови проекта за строителство и реконструкция
140 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАХА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛНИ ИГРИ 2024
Отборите на двете средни училища продължават надпреварата на Областния етап в Бургас
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА 900 ХИЛ.ЛВ, - ИНВЕСТИЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Осигурени са средства за нови спортни площадки в пет общински училища
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на Апостола
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на АпостолаНа 19 февруари, деца и учители, родители, директори, граждани и ученици препълниха с цветя и вълнение храм "Св. Димитър" в Айтос. Заупокойна молитва в памет на
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Гюлбюз Есад, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Виктор Танев, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Али Алиев, че
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Али Йозгюр, че...
Заповед №РД-08-649
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Димитър Христов от гр.Айтос, че...