• Айтос
  • Общината
Министърът на здравеопазването
Изменя и допълва Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АЙТОС
Временно забраняват влизането на територията на РБ
на граждани на трети страни през всички гранични пунктове!
ОБЩИНА АЙТОС
Към собствениците на пчелни семейства!
Две заповеди на Министъра на здравеопазването!
Информирайте се за мерките!
Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Допълнение към Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.,
ЗАПОВЕД № РД-08-177/ 17.03.2020г.
За отлагане на тръжна процедура
Съобщение
Важно за собствениците на пчелни семейства!
Дезинфекция централна градска част
Община Айтос с превантивни мерки!
Шесто заседание на Общински съвет - Айтос
При засилени мерки за превенция
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...