• Айтос
  • Общината
Празнично шествие за 24 май в Айтос
Кметът Васил Едрев с празнично слово към гражданите и специален поздрав към 54 отличници на Випуск 2022
ДЕЦАТА В МЪГЛЕН УЧАТ В STEM СРЕДА
В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. МЪГЛЕН ОТКРИХА STEM ЦЕНТЪР
СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 30.05.2022 Г.
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД!
ОБЩИНА АЙТОС ЗАКУПИ НОВ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
120 ГОДИНИ ТД "ЧУДНИ СКАЛИ" - АЙТОС
АЙТОСКИТЕ ТУРИСТИ ДАДОХА СТАРТ НА ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОЯВИ
Кметът награди 41 отличници и изявени ученици
на предпразнична среща в навечерието на 24 май
ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА МЪЖЕ И ЮНОШИ
ОТБОРЪТ НА БУРГОС ВОЛЕЙ ГР.БУРГАС СПЕЧЕЛИ КУПАТА НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАПЦАРОВЦИ ТРИУМФИРАТ
НА ХVІІ-ТО РАЙОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” В ГР.АЙТОС
Вълшебство!Откриха първото Детско отделение “Светулка” в МБАЛ - Айтос
Идеята и изпълнението е на Фондация #ЗАДОБРОТО
Община Айтос осигурява обществен достъп до Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Айтос за периода 2021-2028 г....
Уведомление за инвестиционно предложение от Метин Бейсимов ...
Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос 2021 – 2028 г.
Забранява се пашата ма селскостопански животни в следните територии от ДГФ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Джемал Мюмюнов...
Съобщение до Наталия Илиева, Жечко Илиев, Веселка Златева, Ангел Русков и Христо Пехливанов...
РЕШЕНИЕ № БС-59-ЕО/22.12.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) ЗА: "ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура-нова канализация, отвеждаща отпадните води от поземлен имот с идентификатор 81102.19.39 до поземлен имот с идентификатор 81102.19.123 по КК на с.Черноград, община Айтос, с възложител "Емилио Инвест" ЕООД