• Айтос
  • Общината
Променя се формата на декларацията за пътуващите!
Новата бланка - сайта на МВР www.mvr.bg и тук.
240 възрастни и социално слаби получават топла храна
Кметът Васил Едрев към гражданите!
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
При засилени превантивни мерки
ПРАВИТЕСТВОТО С ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
ВЪВ ВРЪЗКА С КОРАНАВИРУСА
ОБЩИНА АЙТОС
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС!
За обекти за бързо хранене и хранителни магазини!
Заповед на Миинистъра на здравеопазването от 22.03.2020 г.
ОБЩИНА АЙТОС
От тук можете да изтеглите декларацията за преминаване на КПП-ата
МВР пусна специална бланка за преминаване на КПП-а
ОБЩИНИТЕ НЕ ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС
НЕ ПЪТУВАЙТЕ, АКО НЕ Е КРАЙНО НАЛОЖИТЕЛНО!
ПРИЗОВАВА ОБЩИНСКИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...