• Айтос
  • Общината
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
По проект, обновяват материалната база на Защитено жилище - Айтос
Общият бюджет по проектното предложение, по договор е в размер на 34 500.00 лв.
Кметът Васил Едрев се срещна с Дистрикт Гуверньора на Ротари България Христо Михайловски
Ротари и Общината възраждат старата спортна традиция - Лекоатлетическия крос "Злана есен" в парк "Славеева река".
МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ И СПАСЕНИЕ И ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ В АЙТОС
Община Айтос отмени празничните прояви за Съединението
138 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ, КОЙТО ПРЕДИ 138 ГОДИНИ ОБЕДИНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ЕДНА ДЪРЖАВА.
Община Айтос съобщава на Юсуф Хюсмен и Мурад Наимов от гр. Айтос, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Реконструкция, обновяване и разширение на зоопарк Айтос, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Община Айтос.
Община Айтос съобщава на Райко Добрев, Миглена Русева и Георги Георгиев от гр. Айтос, на Георги Карамитев от гр. Бургас и на Станимир Добрев, наследник на Мария Добрева, че...
Заповед №РД-08-563
Протокол за разпределение на пасища от ДПФ
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС Станимир Цветанов Хаджиев за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК – 1 „Цветан Хаджиев“ – Тополица“ , намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.17.113 по КККР на с.Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас.
Община Айтос съобщава на Сали Ахмед, Златка Райкова, Йордан Ангелов, Йорданка Ангелова, Асен Стефанов, Адем Ахмед, Мария Ангелова, Анчо Стефанов, Асен Ангелов, Иван Ангелов и Андон Ангелов, всички от с. Мъглен, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...