• Айтос
  • Общината
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ С БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ДО ПРОФ. ЛУКА ВЕЛЧОВ В БУКУРЕЩ
ПО ПОВОД ВИЗИТАТА НА КЛУБОВЕТЕ "МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ" В РУМЪНСКАТА СТОЛИЦА
ПЕТ УЧИЛИЩА ЗАЕДНО В "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
ТРИЧАСОВА ПРОГРАМА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
С БЕБЕ ЛАМЧЕ ПОСРЕЩНА ИЗГРЕВА НА 1 ЮЛИ ЗООПАРК-АЙТОС
Добро предзнаменование! Бебето се роди с първите лъчи на слънцето
„УСМИХНИ СЕ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО ТИ Е В СИГУРНИ РЪЦЕ!”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС ПО ПРОЕКТ № CB005.2.12.011 „ПОДОБРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОДРИН И АЙТОС“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020
ВИПУСК 2022 СЕ ДИПЛОМИРА! НА ДОБЪР ЧАС!
УДОСТОИХА 55 ОТЛИЧНИЦИ С ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ
#ЗАДОБРОТО И РОТАРИ-ТРИАДИЦА НАДГРАЖДАТ ПРОЕКТ #СВЕТУЛКА В МБАЛ АЙТОС
Детско отделение получи дарение и от Ротари клуб -Айтос
СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 29 ЮНИ
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД!
Представиха детско издание за Левски
Потомци на Апостола на среща с айтозлии във Военния клуб
ИСТОРИЧЕСКИ МАЧ ЗА ЮБИЛЕЯ
С ЛЕГЕНДИ НА ФК "ВИХЪР" - АЙТОС
ВИПУСК АЙТОС 2022 СЕ ДИПЛОМИРА НА 23 ЮНИ
Събитието ще е от 9.00 часа в салона на НЧ "Васил Левски 1869"
Община Айтос уведомява гражданите, че на 28.04.2022г. и 29.04.2022г. ще се извърши пръскане с препарата „ДИМИЛИН” срещу листоминиращ молец по кестеновите дървета в жилищната зона на гр.Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 26.04.2022г., 27.04.2022г. и 28.04.2022г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос....
Община Айтос уведомява „Братя Нотеви – 2014“ ЕООД, че с Решение № 393, прието с Протокол №30, т.8 от ДР на Общински Съвет - Айтос проведено на 30.03.2022 г...
Община Айтос съобщава на Петя Руменова Павлевска от гр. Велико Търново на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ...
Община Айтос съобщава на Христо И. Димов и Чигдем Димова от с. Планиница, община Руен, че...
„Механизация и борба с ерозията“ ООД, уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че...
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за изменение и разширение на инвестиционно предложение /ИП/, с възложител: „ Ай Ти Агро“ ЕООД...
Община Айтос съобщава на Бюлент Е. Еминов, Есин Х. Йегин и Елис Х. Джейлян от гр. Бургас, че...