• Айтос
  • Общината
Търси се художник #Светулка, за да превърне детското отделение – Айтос в приказен свят
МБАЛ Айтос ЕООД кандидатства и получи одобрение да е сред първите детски отделения #Светулки.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Графикът за получаване на изборните материали за 2- ри тур на президентските избори
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Д-р Феим Мурад за предизвикателството да си тет-а-тет със заразата, ежедневно
За работата на МЦ І ЕООД - Айтос в условията на четвъртата COVID вълна
ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.
МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Информация за получаването на изборните книжа и материали на 13.11.2021 г./събота/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Само председатели и секретари на СИК със ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ще се обучават присъствено на 6.11.2021 г.
За останалите участници в СИК обучението ще е онлайн
Четвърт век празнува Домът за стари хора в Айтос
За 25 години, 273 възрастни са намерили втори дом в парк "Славеева река"
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Борис Т. Кандаров, че...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Илиян П. Атанасов, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на...
„Хелиос Милк“ ЕООД уведомява заинтересованото население за инвестиционно предложение по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 15, т. 1 от НУРИЕОПП...
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК