• Айтос
  • Общината
Две нови заповеди на Министъра на здравеопазването от 14.05.2020 г.
За лечението на заболели от COVID-19 и за временна забрана за влизане на територията на България
НОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
След извънредното положение - извънредна епидемиологична обстановка
Четири заповеди на Министъра на здравеопазването
В края на извънредното положение!
Кметът Васил Едрев към гражданите на Община Айтос!
На 13 май - профилактика на сиренно-оповестителната система!
ОБЩИНА АЙТОС
ТЕ СА МЛАДИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ, ПОЗИТИВНИ!
ПЪТЯТ ИМ ТРЪГВА ОТ АЙТОС И СУ “ХРИСТО БОТЕВ“!
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите....
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя&nb
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
До заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2021 г.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003 по КВС за землището на гр. Айтос, местност "Могилата", общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)...
Уведомление за инвестиционно предложение от Емин Еминов по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...