• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Д-р Феим Мурад за предизвикателството да си тет-а-тет със заразата, ежедневно
За работата на МЦ І ЕООД - Айтос в условията на четвъртата COVID вълна
ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.
Кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми от домакинствата
Организира Община Айтос
МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Информация за получаването на изборните книжа и материали на 13.11.2021 г./събота/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Четвърт век празнува Домът за стари хора в Айтос
За 25 години, 273 възрастни са намерили втори дом в парк "Славеева река"
ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-БУРГАС
ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 И ПРИЛАГАНЕТО НА ВРЕМЕННИ МЕРКИ СПРЯМО ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
Общинска служба по земеделие - гр. Айтос, на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, информира...
При неблагоприятни атмосферни условия обработките ще се извършат в следващите три работни дни.
ДО ФИЛИП РУСИНОВ „ЖУ ДИ ФИ“ ЕООД Ж.К. РАБОТНИЧЕСКИ ЖИЛИЩА, БЛ.1 А,ВХ.1, ЕТ.2 ГР. БУРГАС
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че на 20.07.2022г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“ и Градска градина гр.Айтос...