• Айтос
  • Общината
ПОМОГНИ СЕГА!
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА - COVID-19
Заповед №РД-01-158 от 26.03.2020 г.
на Министъра на здравеопазването
ЗАПОВЕД НА МЗ №РД-01-157
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА
ЗАПОВЕД НА МЗ №РД-01-153 ОТ 25.03.2020 Г
ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-01-143
ОБЩИНА АЙТОС
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
Удължават срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г., включително
със заповед на Министъра на здравеопазването
Общинският кризисен щаб - Айтос откри дарителска сметка
за подпомагане на мерките срещу COVID-19 на територията на община Айтос!
Удължават срока на валидност на лични карти и СУМПС
изтичащи в периода 13.03.2020 г.-31.10.2020 г.
Бъдеще в бъдеще време
По проект „Да изпълним невъзможните мечти“
Три нови заповеди на Министъра на здравеопазването
от 25.03. 2020 г.,можете да прочете тук!
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...